Pædagogiske tanker for KIVB

Vi har fokus på anerkendelse og respekt for hvert enkelt barn, og søger at tilrettelægge hverdagen ud fra de behov og udviklingstrin, der er i gruppen.

Det betyder at vi deler børnene i forskellige grupper dag for dag, på tværs af alder, køn og interesser.

Vi har fokus på motorik og bevægelse som fundament for den kognitive udvikling, og mener at det er vigtigt at børn er ude hver dag og stimuleres sansemæssigt på flere måder.