koeng.dk

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forside Medarbejdere

Medarbejdere

 

Jens Lundgreen  Ansat som skoleleder.

Elise Julie Stenmann Hansen, født 1973, og en del af skoleledelsn. Elise er uddannet lærer fra Lærerseminariet i Århus 1998. Undervisningserfaring fra både de mindste og de største klasser i fagene idræt, dansk, matematik, friluftsliv, samfundsfag og specialundervisning.  Elise underviser i år i dansk på mellemtrinnet. Elise har været med til at starte Idrætsfriskolen i 2005 og har desuden læst diplomfag i sundhedspædagogik og specialpædagogik.

Kristine
Kristine Rolskov
friskolelærer, født 1967, uddannet på Den frie Lærerskole i Ollerup og Paul Petersens Idrætsinstitut i København. Kristine har bred undervisningserfaring fra såvel friskoler som folkeskole. Hun underviser i dansk, kristendom, historie, idræt, billedkunst og håndværk. Kristine er klasselærer i Lillegruppen (bh.kl-1.kl-2.kl) og har undervist på Køng Idrætsfriskole siden skolens start i 2005.
Solveig
Solveig Arneborg Hansen, friskolelærer, født 1975, cand. mag. i musik- og religionsvidenskab fra Århus Universitet 2003. Har undervist på Køng Idrætsfriskole siden skolens start i 2005. Solveig underviser indeværende skoleår i dansk, engelsk, tysk, livsoplysning, historie, håndværk og musik. Hun er klasselærer i 7. kl. og er skolens læsevejleder. 

Søren Pedersen, friskolelærer og pædagog. Født 1964, uddannet pædagog på Odense Seminarium i 1996. Klasselærer og underviser i lillegruppen. Underviser desuden i matematik i 7 klasse.
Er en del af skolens SFO-team. Er optaget af at give børn og unge idrætsoplevelser, fordi det at møde hinanden giver gode fællesoplevelser. I fritiden er Søren volley-træner i Haarby volley.

Charlotte Michelsen, har været ansat siden 2014. Charlotte er uddannet på University College Lillebælt og har en professionsbachelor i specialpædagogik. Charlotte underviser primært i fagene; matematik, dansk og de humanistiske fag i 7. - 9. Klasse, og fører 9. klasse op til prøver. Charlotte er desuden klasselærer for 8. Klasse.

Charlotte BirkelandUddannet lærer fra Skårup Seminarium og professionsbachelor fra Suhr´s Seminarium i København. En pædagogisk udannelse med fokus på ernæring, sundhed, natur, teknologi, skole, pædagogik og socialt arbejde.
De sidste 10 år har Charlotte været lærer på Fyn og valgte friskolerne til for 7 år siden. Hun har primært undervist i sprogfag, dansk, historie, samfundsfag, livsoplysning og idræt.
I år underviser Charlotte 8. og 9. klasse i dansk og historie, samt lillegruppen i dansk. 

 

Andreas Packrof, ansat som friskolelærer

 

Helle Volsgaard, Ansat som Friskolelærer fra sommer 2016. Helle kommer til at arbejde i lillegruppen,  

 

Jonas Rosenlund Karsten. ansat som friskolelærer fra sommer 2016.

 

Pernille Jørgensen, arbejder i skolens køkken og pædagog i idrætsfriskolens fritidsordning.


Tina Frederikke Stougaard, født 1977, uddannet smørrebrødsjomfru fra Odense Congress Center 2001. Tidligere arbejdet i personale kantinen på OUH samt i kantinen på Social & Sundhedskolen i Odense. Tilknyttet Køng siden august 2006. 

Keld Pedersen, Pedel og humørbombe.  

Keld Nielsen, Pedel