koeng.dk

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forside Medarbejdere

Medarbejdere

 

Jens Lundgreen  Ansat som skoleleder.

 

Gitte Grøndahl, ansat som viceskoleleder.

 

Birgitte Sindberg, ansat som underviser.

 

Elise Julie Stenmann Hansen, født 1973, og en del af skoleledelsn. Elise er uddannet lærer fra Lærerseminariet i Århus 1998. Undervisningserfaring fra både de mindste og de største klasser i fagene idræt, dansk, matematik, friluftsliv, samfundsfag og specialundervisning.  Elise underviser i år i dansk på mellemtrinnet. Elise har været med til at starte Idrætsfriskolen i 2005 og har desuden læst diplomfag i sundhedspædagogik og specialpædagogik.

Kristine
Kristine Rolskov
friskolelærer, født 1967, uddannet på Den frie Lærerskole i Ollerup og Paul Petersens Idrætsinstitut i København. Kristine har bred undervisningserfaring fra såvel friskoler som folkeskole. Hun underviser i dansk, kristendom, historie, idræt, billedkunst og håndværk. Kristine er klasselærer i Lillegruppen (bh.kl-1.kl-2.kl) og har undervist på Køng Idrætsfriskole siden skolens start i 2005.
Solveig
Solveig Arneborg Hansen, friskolelærer, født 1975, cand. mag. i musik- og religionsvidenskab fra Århus Universitet 2003. Har undervist på Køng Idrætsfriskole siden skolens start i 2005. Solveig underviser indeværende skoleår i dansk, engelsk, tysk, livsoplysning, historie, håndværk og musik. Hun er klasselærer i 7. kl. og er skolens læsevejleder. 

Søren Pedersen, friskolelærer og pædagog. Født 1964, uddannet pædagog på Odense Seminarium i 1996. Klasselærer og underviser i lillegruppen. Underviser desuden i matematik i 7 klasse.
Er en del af skolens SFO-team. Er optaget af at give børn og unge idrætsoplevelser, fordi det at møde hinanden giver gode fællesoplevelser. I fritiden er Søren volley-træner i Haarby volley.

Charlotte Michelsen, har været ansat siden 2014. Charlotte er uddannet på University College Lillebælt og har en professionsbachelor i specialpædagogik. Charlotte underviser primært i fagene; matematik, dansk og de humanistiske fag i 7. - 9. Klasse, og fører 9. klasse op til prøver. Charlotte er desuden klasselærer for 8. Klasse.

 

Andreas Packrof, ansat som friskolelærer

 

Helle Volsgaard, Ansat som Friskolelærer fra sommer 2016. Helle kommer til at arbejde i lillegruppen,  

 

Jonas Rosenlund Karsten. ansat som friskolelærer fra sommer 2016.

 

Pernille Jørgensen, arbejder i skolens køkken og pædagog i idrætsfriskolens fritidsordning.


Tina Frederikke Stougaard, født 1977, uddannet smørrebrødsjomfru fra Odense Congress Center 2001. Tidligere arbejdet i personale kantinen på OUH samt i kantinen på Social & Sundhedskolen i Odense. Tilknyttet Køng siden august 2006. 

Keld Pedersen, Pedel og humørbombe.  

Keld Nielsen, Pedel