koeng.dk

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forside Lillegruppen

Lillegruppen - Sådan ser vi ud

 


Lillegruppen

I lillegruppen bygger undervisningen på de mange erfaringer, børnene har med sig ind i skolelivet. Vi tilrettelægger undervisningen, så børnene arbejder praktisk med de faglige emner.

Vi tager ofte på tur i forskellige "universer", hvor elverne bruger kroppen, fantasien, sanserne og sproget, så fortælling og leg smelter sammen til læring.

I projektfaget præsenteres eleverne i lillegruppen for bogstavernes lyd, form og bevægelse gennem det danskfaglige materiale "Hop ombord i lyd og ord".

Eleverne eksperimenterer også med skriftsproget gennem husketegninger og børnestavning om fælles oplevelser. Den gode historie holdes levende og nærværende gennem indlevelse, fortælling, musik, drama og billedkunst.

Vi arbejder med grundlæggende sproglig opmærksomhed  bl.a. gennem bogsystemet ”Tid til dansk” og gennem iagttagelser og samtaler om dagligdagsting, hvor eleverne udvikler forståelse og fagsprog. Der lægges vægt på at eleverne udvikler deres egen forståelse og lyst til at udtrykke sig og lege med sproget.

I matematik arbejder vi med bogsystemet ”Kontext 0”, men også gennem forskellige lege, spil og undersøgelser af dagligdags begivenheder, udvikler eleverne deres faglige erfaringer.

Vi har friluftsliv én dag i ugen. Her er vi ude hele dagen og vi går på opdagelse i naturen og dens årstider.  Vi tager udgangspunkt i fælles oplevelser og lege. Gennem undersøgende arbejdsformer beskæftiger eleverne sig med forskellige emner og der arbejdes med konkrete opgaver, som skal lære eleverne at undres, eksperimentere og blive fortrolige med naturen.  

Der er idræt to gange om ugen. Her er hele lillegruppen sammen og der arbejdes med leg og bevægelse i et bredt idrætsfelt. Udendørs arbejder vi med atletik, løb og spil, mens der indendørts i idrætshal og gymnastiksal arbejdes med gymnastik, grundtræning og boldspil.

I lillegruppen arbejder vi med skolens rytme i trygge rammer og der lægges vægt på den sociale træning, da det sociale liv er klassens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel.

Eleverne i lillegruppen indgår også på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til morgensang, spisning, emneuger og i idræt. Dette skaber en fælles historie og referenceramme for alle elever og der opstår venskaber på tværs af alder.
B
ørnene udvikler evner og kundskaber med henblik på at finde deres egen plads i et ligeværdigt fællesskab med andre mennesker.

Har du lyst til at komme på besøg, for at se hvad vi laver, er du meget velkommen!