koeng.dk

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forside Formål og værdier

Formål og værdier

Køng Idrætsfriskoles formål er at drive en grundtvigsk friskole med idræt og friluftsliv som væsentlige fag og hovedvægt på de boglige fag dansk, matematik, engelsk og tysk samt fortælling, indenfor rammerne af de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Køng Idrætsfriskole er en friskole med tydelig inspiration fra Grundtvigs tanker om skole. For os betyder det at venlighed, opmærksomhed og hjælpsomhed er væsentlige pædagogiske kvaliteter i undervisningen.
Nysgerrigheden efter viden danner bund for mening og mål – åbner mulighed for at barnet kan søge den viden som barnet har brug for at kunne leve sit liv. Altså det nyttige!

Idrætsfriskolen skal være med til at give børn en forståelse for, hvem jeg er, og give børn selvtillid og identitet som selvstændige individer. Men det er også at skabe grobund og tilhørsforhold til fællesskabet, opdragelse til aktiv medborger og bevidstheden om de kulturelle rødder og historie.
Det der i inspiration fra Grundtvig er det historisk-poetiske og giver os mulighed for at sætte ord på vores drømme, følelser og tanker om livet.

Idrætsfriskolen opdrager både til pligter og rettigheder. Børn i friskolen skal have en oplevelse af værdighed og frihed under ansvar. Ansvar er at afvikle eller udføre opgaver, men også udviklingen og opfølgningen af opgaven, således at ansvar bliver det uventede man tager på sig.

Det tværfaglige og tværgående fællesskab omkring morgensang, temauger, årgangsintegreret undervisning i den lille nærværende skole er nogle af forudsætningerne for at opleve frihed, engagement og forpligtethed.

På Køng Idrætsfriskole vil vi gerne opnå:

* At børnene bevarer deres lyst til at lære.
* At børnene bevarer deres ret til at være børn.
* At fortælle historierne om livet så børnene selv kan skelne mellem det gode og det onde, det skønne og det uskønne.
* Et solidt og kærligt samvær med skolekammerater, så ”frihed til forskellighed” er en reelt oplevet følelse.
* At frigøre børnene fra vaner der gør blind for det nye og mangfoldige.
* At såvel boglige som idrætslige fag sidestilles i bevidstheden om at begge dele er lige værdifuldt.